Kallio

Kallio on kaupunginosa Helsingin itäisen kantakaupungin alueella. Kallio tarkoittaa verkostossamme henkeä maantieteellisen sijainnin lisäksi. Tätä ”kallio-henkeä” edustavat kaikki verkostomme jäsenet. Vähintään yhtä tärkeässä osassa ovat paikalliset ihmiset, kadut, tarinat. Kallio toivottaa tervetulleeksi erikoisimmatkin ilmiöt ja persoonat.

Verkostoomme kuuluvat myös Kallion rakkaat naapurit Alppiharju, Vallila, Sörnäinen ja Hermanni. Jokaisella alueella on omat erityiset piirteensä ja aarteensa. Yhdessä nämä osat muodostavat kokonaisuuden, joka on jatkuvassa muutoksessa, on aina ollut.

Muutos luo uusia mahdollisuuksia. Alue houkuttelee yrityksiä ja asukkaita. Uusi ja vanha elävät alueella sopusoinnussa.

Siksi Up with Kallio on todellinen aarrekartta.


Kallio is a district in the eastern part of central Helsinki. In our network, Kallio stands for the soul of the area rather than strict geographic location. This ‘Kallio soul’ is represented by each and every member of the network. At least as important are the people, streets and stories of the area as well as the unique local atmosphere, that welcomes even the most extrodinary people and phenomenon.

As a part of our network, are also the cherished neighbouring areas of Alppiharju, Vallila, Sörnäinen and Hermanni. Each area has its own special qualities and treasures. Together these components form an entirety that is in a constant state of change, always has been.
Change creates new possibilities. The area attracts businesses and people alike. New and old peacefully co-exist in the area.

This is why Up with Kallio is a true life treasure map.

Comments are closed.